28.XI.2022-ci il tarixdə müəl. Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi.

28.XI.2022-ci il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof.M.M.Məmmədov GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov., dos.C.İbrahimov ., kafedranın professor müəllim heyəti üzvlərindən b/m.Ə.P.Məhərrəmov., b/m.E.Həsənova., müəl.Ayşə Məmmədova iştirak edirdilər.

Müəl.A.E.Səfərova dərsin təşkili hissəsi normal idi. Müəllimə mövzuya aid sual – cavabı normal aparırdı. Sonra yeni mövzunun izahına başlayaraq uaşqlara çatdırıldı. Dərs zamanı tələbələrində fəallığı normal idi.

Açıq dərsin müzakirəsi zamanı müəllim və tələbələr tərəfindən keçirilən açıq dərs qənaətbəxş hesab edildi.