Monitorinq qrupunun dərslərdə iştirakı

30 noyabr 2022-ci il tarixdə  Fizika və texniki fənlər fakültəsində Monitoring qrupunun ilk iclası keçirildi.

Monitorinq qrupunun sədri dos.Allahverdi Quliyevin tapşırığı ilə  dərslərdə iştirak etdilər.  

Yekun olaraq  monitorinq qrupu və GDU-nun Keyfiyyət – Nəzarət şöbəsinin müdiri İsmayıl İsmayılovun iştirakı ilə birgə dərsləri müzakirə edib nəticələndirdilər və aparılan dərslər qənaətbəxş  hesab olundu.