01.03.2023-cü il tarixdə müəl.Səfərova Anna Elxan qızının “Azərbaycan xalça sənəti” fənnindən III kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında “Azərbaycan xalça naxışlarının eskizi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

01.03.2023-cü il tarixdə Təsviri İncəsənət kafedrasının müəllimi Səfərova Anna Elxan qızının  açıq dərsi keçirildi

01 mart   2023- cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəl. Səfərova Anna Elxan qızının  III kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında  “Azərbaycan xalça sənəti ” fənnindən “Azərbaycan xalça naxışlarının eskizi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri dos.M.Məmmədov və professor müəllim heyəti üzvlərindən 4 nəfər iştirak  edirdilər.

Anna müəllimə təşkilatı hissədə bir qədər gecikmişdi. Keçmiş mövzü ilə əlaqədar apardığı sual – cavab bir az zəif idi. Yeni mövzunun izahında müasir kommunikasiya texnikalarından istifadə edərək mövzunu slayd üzərində izah etdi. Müəllimin stajçı və təcrübələrini nəzərə alaraq dərsini qənaətbəxş hesan etmək olar.

Açıq dərsin sonunda tələbələrin və professor – müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə keçirildi və açıq dərs qənaətbəxş  qiymətləndirildi.