9 mart 2023- cü il tarixdə III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında Fizika kafedrasının müəllimi Məmmədzadə Afət Cəlal qızının “Standartlaşdırmanın əsasları” fənnindən “Standartlaşdırmanın işlənməsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

29 mart 2023- cü il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsinin III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında Fizika kafedrasının müəllimi Məmmədzadə Afət Cəlal qızının “Standartlaşdırmanın əsasları” fənnindən “Standartlaşdırmanın işlənməsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

A.C.Məmmədzadə əyani vasitələrdən, video görüntülərdən istifadə etməklə mövzu barədə tələbələrə geniş məlumat verdi. Əvvəlki mövzunu tələbələrlə birlikdə təkrar etdi və təkrar olunan mövzu əsasında yeni mövzu izah edildi. Daha sonra texniki tapşırığın hazırlanması qaydasını tələbələrə başa saldı.

Açıq dərsin sonunda tələbələrlə birlikdə müzakirə keçirildi və açıq dərs 25 balla “yaxşı” qiymətləndirildi.