18.04.2023- cü il tarixdə b/m. Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının    III kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında  “Tədris plakatının hazırlanması” fənnindən “Mövzu üzrə rəsm dərsi üçün plakatın hazırlanması (karandaşla). Mövzu üzrə rəsm dərsində əyani vəsait üçün eskizin hazırlanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi

18.04.2023- cü il tarixdə B/M. Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının   açıq dərsi keçirildi

18 aprel   2023- cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının b/m. Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının  III kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında  “Tədris plakatının hazırlanması” fənnindən “Mövzu üzrə rəsm dərsi üçün plakatın hazırlanması (karandaşla). Mövzu üzrə rəsm dərsində əyani vəsait üçün eskizin hazırlanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri dos.M.Məmmədov və professor müəllim heyəti üzvlərindən: dos.A.Ə.Hüseynov., b/m.Kazımova X.E…, b/m.Verdiyeva E.H.,   müəl. Məmmədova A.E.. iştirak  edirdilər.

b/m.Kazımova S.E.. dərsin təşkilatı hissəsini  normal qurmuşdur, dərs zamanı müasir kommunikasiya texnologiyalarından istifasə etdi, mövzuya uyğun slayd- videolar, xeyli sayda əyani vəsaitlər hazırlamışdı.

Dərs prosesində  yeni mövzunun izahı zamanı əyanilik prinsipinə  və müasir kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etdi. 

Açıq dərsin sonunda tələbələrin və professor – müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə keçirildi və açıq dərs qənaətbəxş  qiymətləndirildi.