15.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Ekologiya  mühəndisliyi” ixtisasının 2-ci kursunda “Mühəndis qrafikasıi” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

15.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Ekologiya  mühəndisliyi” ixtisasının 2-ci kursunda “Mühəndis qrafikasıi” fənnindən “Qoşmalar, pərgar və lekal əyriləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

 Açıq dərsdə GDU rektorluğunun nümayəndəsi dos.Y.B.Namazov ,  kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., kafedranın əməkdaşlarından  dos.G.R.Əhədova., dos.M.Ş.Sadıxova., , b/m.t.f.d. S.A.Tağıyeva.,   müəl. A.C.Məmmədzadə iştirak etdilər.

Dərsdə T.Z.verdiyeva ilk növbədə tələbələrin dərsə davamiyyətini yoxlayıb, sinif jurnalında qeydiyyat apardı. Əvvəlki mövzu ətrafında  tələbələrlə sorğu keçirdikdən sonra, yeni mövzunu müasir təlim vasitələrindən istifadə etməklə ətraflı izah etdi. İzahatında xüsusi bacarıq və pedaqoji ustalıq nümayiş etdirdi. Məqsədinə  nail oldu.

Açıq dərs “yaxşı” qiymətləndirildi.