8.XI. 2016- cı il tarixdə dos.Yəhya Binnət oğlu Namazovun açıq dərsi keçirildi

   aiq-ders     acid-der

8.XI.2016 – cı il tarixində Fizika  kafedrasının dosenti Yəhya Binnət  olğlu Namazovun “Fizika müəllimliyi” üzrə  II kurs tələbələri ilə “Elektrik və maqnetizm” fənnindən  “Kontakt hadisələri. Termoelektrik hadisələri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə  monitorinq qrupunun üzvü ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi  dos. E.M.Cavadov, Fizika kafedrasının müdiri, yoxlama komissiyasının üzvü N.Quliyev.,   kafedranın  professor – müəllim heyətinin üzvlər iştirak  etmişlər.

 

Müəllim mövzunun deyilmə metodikasına uyğun olaraq mövzu ilə əlaqəli  mövzulardan başlayaraq, ardıcıllıqla yeni mövzunun izahını başladı. Mövzu üzrə elektron variantda  məlumat verərək lövhədə  geniş izahat verdi.

Açıq dərs tələbələr  və müəllim heyəti tərəfindən “əla” qiymətlə qiymətləndirilmişdir.