Pedaqoji təcrübə – 28 saylı orta məktəbin 6(A) sinfində “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının sınaq dərsi keçirildi.

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ

17 aprel 2024- ci il tarixdə  Gəncə  Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər  fakültəsinin “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının Pedaqoji təcrübə çərçivəsində  Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbinin  6(A) sinfində  “Təsviri incəsənət” fənnindən “Əşyalar aləmində” mövzusunda sınaq dərsi keçirildi.

Sınaq dərsindən sonra A.H.Verdiyevanın keçdiyi dərs yüksək qiymətləndirildi.