17.04. 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən “Məktəb fizika eksperimentində müəllimin fəaliyyət modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.S.P.İsgəndərova., müəl. N.Ə.Verdiyeva., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər.

b/m. Musayev S.X. mühazirədə yüksək pedaqoji etika və natiqlik qabiliyyəti nümayiş etdirən müəllim diqqətini tələbələrin təfəkkürünü inkişaf etdirməyə yönəldə bildi.

Ənənəvi və fəal təlim metodlarından yeni texniki təlim vasitələrindən istifadə etməklə mühazirəni başa çatdırdı., məqsədinə nail oldu.

Dərs müzakirə olundu. Elmi, pedaqoji, psixoloji metodik cəhətdən təhlil olunaraq 29 balla “əla” qiymətləndirildi.