20.X. 2016- cı il tarixdə baş müəllim Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının açıq dərsi keçirildi

 

  

20  oktyabr 2016 –cı il tarixdə  GDU – nin Fizika  kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının  I kurs  Fizika müəllimliyi ixtisasında “Mexanika” fənnindən  “Elastiqiyyat modulunun əyilmə üsuli ilə təyini” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.N.Quliyev və kafedranın 8 müəllimi, Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin metodşurasının sədri prof. E.Mövsümov.,  b/m.E.Məmmədov, dos.Y.Namazov., b/m.E.Məmmədov., ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri dos.E.Cavadov., b/m.S.İmanova.,   b/m.S.Musayev., müəl.A.İsmayılova iştirak etmişlər.

Açıq dərsdən sonra tələbələrin iştirakı ilə müzakirə keçirilmiş  və açıq dərs 23  balla – “yaxşı” qiymətləndirilmişdir.