FİZİKA KAFEDRASININ UĞURLARI

 

Fizika kafedrasının baş müəllimi Rüstəmova Samirə Kamandar qızı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dissertasiya şurasında, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün “Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yaradıcı xarakterli məsələlər və laboratoriya işlərindən istifadə işinin təşkili yolları” mövzusunda müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə etmişdir.

Kafedranın əməkdaşları Samirə müəlliməni təbrik edir, ona can – sağlığı, işlərində uğurlar arzulayırlar.