FIZIKA KAFEDRASI

 

Fizika kafedrası əməkdaşları tərəfindən dörd dərs vəsaiti buraxılmışdır.

1.Biofizika

2.Biofizikadan praktiki məşğələlər

3.Bioloji sistemlər fizikası

4.Nanotexnologiyalar və nanoelektronika

Bu dərs vəsaitlərindən hazırda Universitetin fizika, fizika müəllimliyi, biologiya ixtisaslarında  təhsil alan tələbələr istifadə edir.

Hal – hazırda kafedrada dos.S.P.İsgəndərovanın hazırladığı “Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası” sadlı dərs vəsaiti qrif alınması üçün Təhsil Nazirliyinə göndərilmiş, “Biomexanika” adlı dərs vəsaiti  Fizika kafedrasında bakalavr və magistr təhsil pilləsində tədris olunan fənlərin proqram toplusu qrif alınması üçün hazırlanmışdır