Fakültə Elmi Şurası

 

29 sentyabr  2017 – ci  il tarixdə saat  12 00 –da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin növbədən kənar Elmi Şurasının iclası keçirildi.

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. 2017/2018-ci tədris ilinə hazırlığın vəziyyəti, dekanlığın və kafedraların illik hesabatı (Dekan,kaf.müd.).
 2. İşçi tədris planlarının müzakirəsi və təsdiqi (Dekan,tyutorlar).
 3. Tələbə elmi cəmiyyətinin 2017/2018-ci tədris ili üçün görüləcək işlərin müzakirəsi (TEC – in sədri).
 4. Fakültə tədris-metodiki komissiyası tərəfindən elektron mühazirə mətnlərinin işçi proqramlarının, sillabusların və onların elektron variantlarının vəziyyəti haqqında. (Dekan,kaf.müd.,MŞ – nın sədri)
 5. Fakültədə olan ixtisas laboratoriyalarının vəziyyəti. (Dekan,kaf.müd.).
 6. Cari məsələ: Dərəcəsi olmayan müəllimlərin Magistratura şöbəsində dərs verilməsi barədə məsələnin müzakirəsi.

 

 1. Dekan, prof.M.S.Quliyev – sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, B/m.S.Abdullayev – üzv
 4. Fizika kaf. müdiri, dos.N. Quliyev – üzv
 5. Fizika kaf, dos.V. Rüstəmov – üzv
 6. Təs.inc.kaf. müdiri, dos.M. Məmmədov – üzv
 7. ÜTF və tex.kaf. müdiri, TEC – in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 8. Fizika.kaf. dos. E. Mövsümov – üzv
 9. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos. R.Hüseynov – üzv
 10.  Fizika kaf. dos. S. İsgəndərova – üzv
 11. Fizika kaf.  B/m. S. Rüstəmova – üzv
 12. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 13. Təs. inc.  kaf. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 1. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, U.Nəsrullayeva – üzv

 

 

Fakültə dekanı:                           prof.M.S.Quliyev