“Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən “Yanma və maddələrin yanğın təhlükəli xassələri” mövzusunda ONLİNE DƏRS