26 oktyabr 2022-ci il tarixdə II kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında dos.S.P.İsgəndərovanın “Klassik mexanika” fənnindən “Saxlanma qanunları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

26 oktyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fəönlər fakültəsində II kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının “Klassik mexanika” fənnindən “Saxlanma qanunları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə kafedra müdiri dos.N.İ.Quliyev., dekan müavinləri dos.E.X.İsmayılov., dos.M.C.Tağıyeva., GDU- rektorunun nümayəndələri dos.Ü.Q.Əfəndiyev., dos.Y.B.Namazov., kafedranın əməkdaşlarından b/m.p.f.d.S.K.Rüstəmova., müəllimlər: T.T.Tahirova., İ.A.Seyidova., N.Ə.Verdiyeva iştirak edirdilər.

dos.S.P.İsgəndərova mövzunu tələbələrə kompyuter texnikasından, əyani vəsaitlərdən ist6ifadə edərək hərtərəfli izah etdi. Tələbələrə kommunikativ və konstruktivəlaqələr yaradaraq , onları mövzunun izahına cəlb edirdi. dos.S.P.İsgəndərova qarşıya qoyduğu məqsədə nail oldu.

Açıq dərsdən sonra keçirilən müzakirədə açıq dərs 29 balla “əla” qiymətləndirildi.