Cabbar İbrahim oğlu Qarayev

Qarayev Cabbar İbrahim oğlu

Qarayev Cabbar İbrahim oğlu

Vəzifə: dosent

Telefon: 050-646-33-26        ev 257 49 12

E – mail: cabbar.gdu@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat:  1960-cı ildə Goranboy rayonun Nizami kəndində anadan olmuşdur. 1967 ci ildə Nizami kənd orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş,  1977- ci ildə həmin orta məktəbi bitirmişdir. 1979-cu ildən 1981-ci kimi Moskva şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1982-ci ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  Fizika-riyaziyyat ixtisası üzrə I kursuna daxil olmuş, 1987-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1990-cı ildən 2000-ci ilə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin tələbə həmkarlar təşkilatının sədri vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə Mühəndis pedaqoji fakültəsinin “İstehsalat əsasları və əmək təlimi” kafedrasında  0,5 ştat müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2001-ci ildən 2011-ci ilə kimi GDU-nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini işləmişdir. 2012-ci ildən 2018-ci ilin iyul ayına kimi “Təcrübə və karyera” şöbəsində pedaqoji təcrübə rəhbəri, 3 iyul 2018-ci ildən həmin şöbənin müdiri, eyni zamanda “ÜTF və texnologiya” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

Təhsili: ali

Elmi dərəcəsi və adları: Fizika –riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Əmək fəaliyyəti: 38 il

Təltiflər:  Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin  “Qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı”

Tədqiqat sahəsi:  

Elmi əsərləri: 3 fənn proqramı, 4 metodik vəsait, 2 metodik tövsiyyə  və 30-dan artıq  elmi məqalənin müəllifidir.

Beynalxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: Universitetdə və respublikanın ali məktəblərində  keçirilən konfranslarda iştirak etmişdir.

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: 1997 ci ildən YAP  üzvüdür.