FİZİKA KAFEDRASI

Kafedra haqqında məlumat

Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin 14 aprel 1938- ci il tarixli qərarı ilə Gəncə İkiillik Müəllimlər İnstitutu açılır. İlk vaxtlar yaranan iki kafedradan biri Fizika-riyaziyyat kafedrası olmuşdur. Kafedranın ilk rəhbəri ixtisaslı kadr kimi Hidayət Abdullayev Bakı qiyabi-pedaqoji institutundan dəvət olunmuşdur. Fizika riyaziyyat kafedrasının ilk müəllimləri dosent Hidayət Abdullayev və Ağa Atayev olmuşlar.

1938-1939-cu tədris ilində fizika riyaziyyat ixtisasına 130 nəfər qəbul olunmuşdur. 14 oktyabr 1943-cü il tarixli 101 saylı əmrlə Fizika kafedrasının müdiri dosent Hüseyn Əfəndiyev təyin olunmuşdur.

FİZİKA KAFEDRASININ  MÜƏLLİM VƏ PROFESSOR HEYƏTİNİN SİYAHISI

Müəllimlərin adı, soyadı, atasının adı

 1. Dosent   – kaf. müdiri -Namazov Yəhya Binnət o
 2. Professor –  Quliyev Muğan Salman o.
 3. Dosent –     Quliyev Niyazi İslam o.
 4. Dosent –     İsmayılov Elxan Xəlil o.
 5. Dosent   –   Zeynalov Zakir Mikayıl o.
 6. Dosent    – İmanov Rizvan Məmmədəli o.
 7. Dosent    – Rüstəmov Vaqif  Cəbrayıl o.
 8. Dosent    – Əliyev Sabir İsfəndiyar o.
 9. Dosent   –  Qasımov İldırım İbrahim o.
 10. Dosent    – Tağıyeva Mətanət Camal q.
 11. Dosent   –   İsgəndərova Səyyarə Paşa q.
 12. Dosent  –    Hüseynov Rasim Köçəri o.
 13. B/m.p.f.d. –  Rüstəmova Samirə Kamandir q.
 14. B/m.,t.f.d. –  Məmmədova Südabə Oktay q.
 15. B/m. f.f.d.  – İsmayılova Aysel Yunis q.
 16. B/m. f.f.d. –  İmanova Sevinc Ramazan q.
 17. B/müəllim –  Abdullayev Sabir Müseyib o
 18. B/müəllim –  Musayev Seyfəddin Xəlil o.
 19. B/müəllim –  Cəfərova Samirə Qaçay q.
 20. B/müəllim –   Məmmədov Elçin Misir o.
 21. B/müəllim –   Mövsümova İlhamə Möhkəm q.
 22. Müəllim    –   Abbasov Rəşad Akif o.
 23. Müəllim    –   Verdiyeva Nuranə Əlişir q.
 24. Müəllim   –   Kazımova Aygün İsgəndər q.
 25. Müəllim   –   Tahirova Tünzalə Tahir q.

TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİNİN SİYAHISI

 1. Quliyeva Gülnur İsrafil q.              –       Mühənd.proqr.
 2. Baratzadə Nərminə Zülfüqar q.    –       Baş laborant
 3. Baxşəliyeva Təranə Nəsir q.          –       Baş laborant
 4. Qurbanova Aytən Rəhim q.           –      Baş laborant
 5. Məmmədova Xəyalə Elman q.       –      Laborant 
 6. Abbasova Şəfəq Yusif q.                –      Laborant
 7. Abbasova Sevinc Kəmaləddin q   –       Laborant
 8. Abbasova Məhəbbət Zahid q.         –    Baş preparator
 9. Babayeva Nərgiz İslam qizi              –    preparator