Tədris işləri üzrə dekan müavini

 

DOSENT  –  İSMAYILOV ELXAN XƏLİL OĞLU

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:            +994 50 522 15 11

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18 iyul 1956 –cı ildə Tovuz rayonu Yanıqlı kəndində anadan olub. 1963-cü ildə Gəncə (Kiorvabad)  şəhəri 22 saylı orta məktəbin I sinfinə gedib. 1973-cü ildə Gəncə şəhəri  39 saylı orta məktəbin 10-cu sinfini bitirib. 1973-cü ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin (Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu)  fizika – riyaziyyat fakültəsinə qəbul olub, 1977-ci ildə bu ali məktəbi bitirb.

Ailəlidir, 2 övladı var.  

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Fizika – riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Əmək fəaliyyətinə 1977-ci ildə Şəki şəhəri 10 saylı məktəbdə müəllim kimi başlayıb.

1977-1979-cu illərdə  həqiqi hərbi xidmətdə olub.

1979- cu ilin oktyabr ayından Azərbaycan Texnologiya  İnstitutunda  laborant, laboratoriya müdiri,  müəllim kimi fəaliyyət göstərib.

1996-cı ilin sentyabrından hal – hazıra kimi Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika kafedrasında dosentidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Molekulyar köməkçi funksiyaların molekulların tam enerjisinin hesablanmalarına tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. “Fizikanın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans. BDU- dekabr, 2013
  2. Texnoloji innovasiyalar və elmi – texniki tərəqqi. Respublika elmi praktiki konfransı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

21 elmi əsərin,  bir dərs vəsaitinin 10-dan artıq fənn proqramlarının müəllifidir. Elmi əsərləri Moskva, Kiyev, Dnepronetrovsk, Bakı və Gəncə şəhərlərində müxtəlif jurnallarda çap olunmuşdur.

1.Ümumi Fizika. Dərs vəsaiti. Gəncə , 2012. 352 səh.