PROFESSOR QULİYEV MUĞAN SALMAN OĞLU

 

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti, 159, Gəncə, Azərbaycan Respublikası

Tel:             050-362-75-45

e-mail:  muganquliyev@gmail.com 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ildə Laçın rayonu  Səfiyan kəndində anadan olmuşdur.

1983-85-ci ildə Hərbi xidmətdə olub.

1982-ci ildə H. Zərdabi adına KDPİ-yə daxil olmuşdur.

1989-cu ildə fizika-riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir.

Ailəlidir 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1982-ci ildə H. Zərdabi adına KDPİ-yə daxil olmuşdur. 1989-cu ildə fizika-riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-cı ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin Ümumi Texniki fənlər kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1990-cı ildən A.M.E.A-nın Mexanika-Riyaziyyat İnstitunun dissertantı olmuşdur. 1993-cü ildə müdafiyə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1994-cü ildə müsabiqə yolu ilə Ümumi Texniki fənlər kafedrasına müəllim seçilmişdir. Eyni zamanda 1994-cü ildə “Mühəndis-pedaqoji” fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Mühəndis pedoqoji fakültəsində dekan müavini 2006-cı ildən 2010-cu ilə qədər Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan vəzifəsində işləmişdir.

20.06.2011-ci ildən Universitetin Magistratura şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.

2012-ci ilin mart ayından 2013-cü ilin mart ayına kimi Gəncə Dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru vəzifəsində çalışmışdır.

2014 – cü ildə doktorluq müdəfiəsini etmiş və riyaziyyat üzrə Elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

2006-cı ildən A.M.E.A-da Mexanika -riyaziyyat işi  üzrə  “Bircins  model əsasında başlanğıc  gərginliyə aid  kompozit materiallarda alınmış nəticələrdən” elmi tədqiqat işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Bu dövrdə 70-ə qədər respublika və respublikadan kənarda (Türkiyə, Amerika, Latviya və s.) elmi əsərləri  çap olmuşdur.

  1. Guliev M.S. Axisymmetric wave propagation in the twisted circular cylinder embedded ina compressible elastic medium. Procedings of IMM of NASA, 2009, V. XXXI (XXXIX), p.187-194
  2. Guliev M.S. On axisymmetric wave propagation in the unitially twisted circular cylinders (soft inner and stif external cylinders). Proceeedings of IMM of NAS of Azerbajcan, 2010, vol. XXXII (XLI), pp 163-176
  3. Akbarov S.D., Guliev M.S., Kepceler T. On the some particularities of the axisymmetric wave propaqation in the initially twisted circular compound cylinolers. Proceeding of the ASME 2010 10th. Biennial Conference on Engineering System Desigu and Analysis ESDA, July 12-14.2010/ Istanbul Turkey. ISEN 978-0-7918-3877-8, 2010 BX ASME DVD,1-7
  4. E.H.Mövsümov., M.S.Quliyev., Y.B.Namazov.  Ümumi Fizika kursundan məsələlər. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2019
  5. M.S.Quliyev., E.H.Mövsümov., N.İ.Quliyev. Termodinamika və statistik fizikadan məsələlər. (həlli ilə). Dərs vəsaiti.  Gənsə. 2017
  6. Quliyev M.S., Quliyev N.İ., İmanov R.M. Bitkilərin fotosintezinin intensivliyinin işıq selinin dəyişən sıxlığına qarşı reaksiyasının modelləşdirilməsi. 
  7. Гулиев М.С., Исмиева С.А. Анизотропия электрических свойств экструдированных образцов Bi0,85Sb0,15 
     облученных с гамма  радиациями. стр 106-109. 
  8.