24.11.2015

20150227_114533

B İ L D İ R İ Ş

24 noyabr  2015 – ci  il tarixdə saat  13 00 –da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. Magistr dissertasiya mövzularının seçilməsi və təsdiqi. (Dekan, kafedra müdirləri)
 2. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin müvafiq fənlər üzrə müstəqil iş mövzuları ilə təmin olunmaları və icra vəziyyəti. (Dekan, dekan müavini, tyutorlar)
 3. Fakültə tələbələri ilə aparılan təlim – tərbiyə işlərinin vəziyyəti. (Dekan müavini, tyutorlar)
 4. Tədris – metodiki komissiyanın işi haqqında məlumat. (Tədris – metodiki komissiyanın sədri)
 5. Cari məsələ:

 

 1. Dekan, dos. İ. İ. Qasımov – sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.Y.Namazov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 4. Ümumi fiz.kaf. müdiri, dos. Z. Zeynalov – üzv
 5. Fizika kaf. müdiri, dos. N. Quliyev – üzv
 6. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. M. Nağıyev – üzv
 7. Təs.inc.kaf. müdiri, dos. M. Məmmədov – üzv
 8. Ümumi fiz.kaf. prof. E. Mövsümov – üzv
 9. ÜTF və tex. kaf.fakültə elmi şurasının katibi, dos. S. Rəhimov – üzv
 10. ÜTF və tex.kaf. TEC – in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 11. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos.əv.R.Hüseynov – üzv
 12. Ümumi fizika kaf. dos V. Rüstəmov – üzv
 13. Fizika kaf. dos.əv. İsgəndərova – üzv
 14. Fizika kaf.B/m.S.Abdullayev – üzv
 15. Fizika kaf. B/m. Rüstəmova – üzv
 16. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 17. Təs. inc. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 18. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, A. Axundova – üzv