Elmi şura

GDU-nun Fizika və texniki fənnlər fakültəsinə ümumi rəhbərlik seçkili orqan – dekanın başçılıq etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası rektorluğun əmrinə əsasən 3 il müddətinə seçilir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi tutduqları vəzifələrinə görə dekan müavinləri, fakültənin tərkibindəki bütün kafedraların müdirləri, müəllim və tələbə həmkarlar təşkilitanın nümayəndələri, fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi sayının 20%-dən çox olmamaqla rektor və ya prorektorun iştirakı ilə professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

                                                                 Şura üzvləri:

 1. Dekan, prof.M.S.Quliyev   –  sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, Fizika kaf, dos.E. İsmayılov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, Fizika kaf, dos. M.C.Tağıyeva– üzv
 4. Fizika kaf. müdiri, dos.Y.B.Namazov – üzv
 5. Təs.inc.kaf. müdiri, prof.M.M.Məmmədov – üzv
 6. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. E. Cavadov – üzv
 7. ÜTF və tex.kaf. dosenti, Magistratura şöb.müdiri E.Yaqubov– üzv
 8. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos. R.Hüseynov – üzv
 9. Fizika kaf.,B/m.S.Abdullayev – üzv
 10. Fizika kaf.,B/m.E.Məmmədov – üzv
 11. ÜTF və texnologiya kaf.B/m.A.Əliyeva – üzv
 12. Təsviri  inc.  kaf. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 13. Təsviri  inc.  kaf.B/m. R.  Tağıyeva– üzv
 14. Fizika müəl.II kurs.TEC-in sədri.Ə.Məmmədov– üzv
 15. Fizika müəl.I kurs. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri N.Fətullayev – üzv