23.09.2015

20150329_131618B İ L D İ R İ Ş

 • sentyabr 2015 – ci  il tarixdə saat  12 00 –da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçirildi.

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. 2015/2016-cı tədris ilinə hazırlığın vəziyyəti, dekanlığın və kafedraların illik hesabatı (Dekan, kafedra müdirləri)
 2. II kurs Fizika, III kurs Fizika, I kurs Təsviri incəsənət müəllimliyi və II kurs Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasları üzrə istehsalat təcrübələrinin (avqust 2015) yekunları. (Kafedra müdirləri, Təcrübə rəhbərləri)
 3. İşçi tədris planlarının müzakirəsi və təsdiqi. (Dekan, tyutorlar)
 4. Tələbə elmi cəmiyyətinin 2015/2016-cı tədris ili üçün görüləcək işlərin müzakirəsi. (TEC-in sədri)
 5. Fakültə tədris-metodiki komissiyası tərəfindən elektron mühazirə mətnlərinin işçi proqramlarının, sillabusların və onların elektron variantlarının vəziyyəti haqqında. (Dekan, kafedra müdirləri, fakültə metod şurasının sədri)
 6. Fakültədə olan ixtisas laboratoriyalarının vəziyyəti.( Dekan, kaf.müdirləri)
 7. Fakültədə 2015-2016- cı tədris ilinin I yarısı üçün adlı təqaüdün verilməsi haqqında (dekan).
 8. Cari məsələ:
 9. Dekan, dos. İ. İ. Qasımov – sədr
 10. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.Y.Namazov – üzv
 11. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 12. Ümumi fiz.kaf. müdiri, dos. Z. Zeynalov – üzv
 13. Fizika kaf. müdiri, dos. N. Quliyev – üzv
 14. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. M. Nağıyev – üzv
 15. Təs.inc.kaf. müdiri, dos. M. Məmmədov – üzv
 16. Ümumi fiz.kaf. prof. E. Mövsümov – üzv
 17. ÜTF və tex. kaf.fakültə elmi şurasının katibi, dos. S. Rəhimov – üzv
 18. ÜTF və tex.kaf. TEC-in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 19. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos.əv.R.Hüseynov – üzv
 20. Ümumi fizika kaf. dos V. Rüstəmov– üzv
 21. Fizika kaf.B/m.S.Abdullayev – üzv
 22. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 23. Fizika kaf. B/m. Rüstəmova– üzv
 24. ÜTF və tex.kaf. dos.əv. İsgəndərova– üzv
 25. Təs. inc. B/m. R.  Allahverdiyeva– üzv
 26. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, A. Axundova – üzv