08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən “Mövzu üzrə rəsm dərsi üçün plakatın hazırlanması sulu boya. (Rənglə işin işlənib tamamlanması)” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından b/m.

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA-05.04.2024

B İ L D İ R İ Ş 3  aprel 2024 – cü   il tarixdə saat   12 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə  : Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralarda dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi,

Daha ətraflı

04.04.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

04.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən “Təbiət materiallarından müstəvi üzərində kompozisiya. Mərhələ: Kompozisiya üçün eskiz axtarışları” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev., dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından

Daha ətraflı

02 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda dos. Əhədova Gülçimən Rasim qızının ”Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən açıq dərsi oldu.

02 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda dos Əhədova Gülçimən Rasim qızının ”Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən “Metalkəsən dəzgahların təsnifatı. Totna dəzgahlarının növləri və tətbiq sahələri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.Y.B.Namazov ., Kafedra müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən

Daha ətraflı

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları”fənninin “Şifahi şərh metodları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.Z.Zeynalov., dos.V.C.Rüstəmov., dos.N.İ.Quliyev., dos.S.P.İsgəndərova., müəl.R.A.Abbasov iştirak

Daha ətraflı

29 mart 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının  Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Nüvə fizikası” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

29 mart 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının  Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Nüvə fizikası” fənnindən “Atomun nüvə modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, b/m. S.K.Rüstəmova., b/m.E.Məmmədov., müəl. R.A.Abbasov., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər.

Daha ətraflı

27 mart 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda p.f.d..b/m. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” mövzusunda açıq dərsi oldu.

27 mart 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda b/m. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər Fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini dos.E.X.İsmayılov., Kafedra müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.G.R.Əhədova., b/m.B.S.Hacıyeva., b/m.S.A.Tağıyeva., müəl.İ.A.Seyidova., tədris ustası

Daha ətraflı

14.03.2024-cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İmanov Rizvan Məhəmmədəli oğlunun Fizika müəllimliyi ixtisasının III kursunda “Statistik fizika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

14 mart 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İmanov Rizvan Məhəmmədəli oğlunun Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Statistik fizika” fənnindən “Klassik statistikanın qazların istilik tutumu məsələlərinə tətbiqi” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, müəl. N.Ə.Verdiyeva., müəl.T.T.Tahirova iştirak

Daha ətraflı

13.03.2024- cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının baş müəllimi Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun “Texnologiya müəllimliyi” III kursunda “Avtomatikanın əsasları” fənnindən “Avtomatik qurğuların verici elementləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

13.03.2024- cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının baş müəllimi Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun “Texnologiya müəllimliyi” III kursunda “Avtomatikanın əsasları” fənnindən “Avtomatik qurğuların verici elementləri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə fakültə dekanı prof. M.S.Quliyev., GDU-nun monitorinq qrupunun rəhbəri dos.Quliyev A., GDU-rektorluğunun nümayəndəsi dos.C.İbrahimov., ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., b/m.T.Z. Verdiyeva., iştirak etdilər. Fənn

Daha ətraflı