Humanitar işlər üzrə dekan müavini

TAĞIYEVA MƏTANƏT Camal qızı 

Tel:             050-  671-18-78

e-mail:        tagıyeva 74@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974 – cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1991 – ci ildə 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1996 – cı ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu  bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Fizika –riyaziyyat elmləri namizədi.

2003 – cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitunda “Geniş tərkib və temperatur intervalında polimer kompozisiyaların möhkəmlik və deformasiya xassələri mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və 2004 – cü ildə fizika – riyaziyyat elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildən GDU-nun “Fizika” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir. 2003-cü ildə həmin kafedrada stajçı müəllim, 2004-cü ildən tam ştat müəllim işləmişdir. 2011-ci ildə baş müəllim, hal – hazırda isə “Fizika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Geniş tərkib və temperatur intervalında polimer kompazisiyasının mexaniki və möhkəmlik xassələrinin öyrənilməsi” tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Uluslararası fizik konqresi. Bodrum 2012, 2013, 2014-cü illərdə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Respublikamızda və  xaricdə 24 elmi əsəri dərc olunmuşdur.

  1. kristallarının elektriksel özellikləri
  2. Yönləndirilmiş polikapromid (PK) liflərinin dağılma kinetiki
  3. İnfluence of above  molekular strukture elektronic and ionic phenomena on durable properties of polimer dielectrics in the electrik field.