Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin Elmi Tədqiqat Laboratoriyaları