29.03.2016

 

B İ L D İ R İ Ş

29 mart  2016 – cı  il tarixdə saat   10 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçirildi.

 

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. Cari məsələ: Buraxılış kurslarında dövlət imtahanı fənlərinin müəyyənləşdirilməsi.

 

 1. Dekan, dos. İ. İ. Qasımov – sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.Y.Namazov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 4. Ümumi fiz.kaf. müdiri, dos. Z. Zeynalov – üzv
 5. Fizika kaf. müdiri, dos. N. Quliyev – üzv
 6. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. M. Nağıyev – üzv
 7. Təs.inc.kaf. müdiri, dos. M. Məmmədov – üzv
 8. Ümumi fiz.kaf. prof. E. Mövsümov – üzv
 9. ÜTF və tex. kaf.fakültə elmi şurasının katibi, dos. S. Rəhimov – üzv
 10. ÜTF və tex.kaf. TEC – in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 11. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos.əv.R.Hüseynov – üzv
 12. Ümumi fizika kaf. dos V. Rüstəmov – üzv
 13. Fizika kaf. dos.əv. İsgəndərova – üzv
 14. Fizika kaf.B/m.S.Abdullayev – üzv
 15. Fizika kaf. B/m. Rüstəmova – üzv
 16. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 17. Təs. inc. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 18. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, A. Axundova – üzv