Gülçimən Rasim qızı Əhədova

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: 1997 ci ildən YAP  üzvüdür.

                             Əhədova Gülçimən Rasim qızı

Vəzifəsi: dosent

Telefon: (050) 574 – 62 – 50

                (070) 270 – 03 – 70

E-mail: gulchimenehedova@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat: 1 noyabr 1965-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı beynəlmiləl orta məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Mexanika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1987-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunun dissertantı olmuş, 2005-ci ildə “Yem çuğunduru toxumunun punktir-yuva üsulu ilə səpini ücün pambıqsəpən maşına tərtibatın işlənməsi və əsaslandırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Təhsil: Ali

Elmi dərəcəsi və adları: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti: 1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir. 1995-2002-ci illər ərzində Gəncə Dövlət Universitetinin “İstehsalat əsasları və əmək təlimi metodikası” kafedrasında tədris ustası, stajor müəllim, 2002-2004-cü ildə müəllim, 2004-2008-ci ildə həmin kafedrada  baş müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir.

Təltifləri:

Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan Respublikasının təhsil standartlarına uyğun kafedranın fəaliyyət istiqamətində  dərs vəsaiti, metodik göstərişlər, məqalələr və s. hazırlanması. Kənd təsərrüfatının kompleks mexanikləşdirilməsi və məmulatların emalı texnologiyası.

Elmi əsərləri: 40-dan artiq elmi məqalənin, Fermerlərə tövsiyyələr kitabının, 3-ixtira patentinin, ”Eksperiment nəticələrinin riyazi işlənməsi” adlı metodik vəsaitin və 10-dan artıq fənn proqramının müəllifidir.

 1. Yem cuğunduru toxumunun punktir yuva üsulu ilə səpini üçün pambiqsəpən maşının uyğunlaşdırılması. Tövsiyyələr. Bakı, “Nurlan”, nəşriyyatı. 2004
 2. “Frontal kotan” Azərbaycan Respublikasının ixtira patenti №1, 2006
 3. “Dənəvər materiallar xırdalayıcısı” Azərbaycan Respublikasının ixtira patenti 2010
 4. “Mineral gübrələrin işci orqanı ”  Azərbaycan Respublikasının ixtira patenti 2014
 5.  ”Eksperiment nəticələrininriyazi işlənməsi” metodik vəsaitin Nuran Baki 2010
 6. Texniki yaradıcılıq və peşə hazırlıgı.    Fənn proqramı. 2019
 7. Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi. Fənn proqramı. 2019
 8. Konstruksiya yaradıcılığı fəaliyyətinin əsasları. Fənn proqramı. 2019
 9. Materialşünaslıq.  Fənn proqramı. 2019
 10. Aqrar sahədə mütərəqqi texnologiyanin istifadəsi. Məqalə. Gəncə 2021
 11. Respublikanın Cənub iqtisadi rayonlarında (Lənkəran) baş verən yeni əkilmiş və bərpa olunmuş üzümlüklərdə və yeni əkilmiş və bərpa olunmuş meyvə bağlarının cərgəaralarında birillik və çoxillik k.t bitkilərinin əkin texnologiyası Məqalə 2022
 12. Səpindən sonra normal bitki çıxışı,keyfiyyətli məhsul almağın əsasıdır Məqalə 2023 

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında, Gəncə Dövlət Universitetinin konfranslarında iştirak etmişdir

Dil bilgisi: Rus dili.

Partiyalılığı: Yeni Azərbaycan Partiyası