Mətanət Şahin qızı Sadıxova

Sadıxova Mətanət Şahin qızı

Vəzifəsi:  Dosent (attestatsız)

Telefon:   055-230-67-01

E-mail:    sadixovametanet@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 24 avqust 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Gəncə şəhər 4№-li orta məktəbin birinci sinfinə  daxil olmuş, 1994-cü ildə isə Gəncə şəhər 14№-li orta məktəbini bitirmişdir. 1994-cü ildə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinə  daxil olmuş və 1998-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir. 1999-cu ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olub və 2001-ci ildə  magistr təhsil səviyyəsinin “Çoxişlənən malların texnologiyası və avadanlıqları” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011 – ci ildə ADAU – nun doktorantı olmuşdur. 2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır. “Gəncə–Qazax iqtisadi rayonunda fermer təsərrüfatlarından heyvandarlıq məhsullarının emal müəssisələ- rinə daşınmasının əlverişli, texniki təminatının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir,texnika üzrə fəlsəfə doktorudur.

Təhsili: Ali

Elmi dərəcəsi və adları: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti: 2002-2003-cü illərdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi Texniki Fənlər kafedrasında laborant, 2003-2008-ci illərdə müəllim, 2008-ci ildən isə baş müəllim, 2023-cü ildən dosent (attrestatsız) vəzifəsində işləyir.

Təltiflər:  Tyutor təlimində iştirakına görə sertfikat.    

Tədqiqat sahəsi: “Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda heyvandarlıq məhsulları emalı müəssisələrinin əlverişli yerləşdirilməsi və məhsulların daşınmasının nəqliyyat təminatı” mövzusunda dessertatsiya işi üzərində işləmiş və texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Elmi əsərləri: 20 elmi məqalənin, 1  metodik vəsaitin, 15 fənn proqramının və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Seçilmiş əsərləri:

1.Оптимальное размещение пунктов заготовки некоторых животноводческих продуктов. Ресурсосберегающие и природо-охранные технологии и системы. Материалы международной заочной научно-практической конференции. Балашиха №13, 20 мая 2017 года.

2.Оптимальное размещение перерабатывающих предприятий и центров заготовки животноводческих продуктов. Вестник Российского Государственного Аграрного заочного Университета Научный Журнал  Москва. № 24(29), 2017.

3.MathCAD riyazi proqram paketinin tətbiqi ilə tədarük məntəqələri və emal müəssisələrinin optimal yerləşmə mərkəzlərinin təyin edilməsi. ADAU – nun Elmi Əsərləri Gəncə, №4, 2017.

4.Südün toplanması marşrutu üzrə tam dolmamış süddaşıyan çəndə mayenin həcminin təyini. ADAU – nun Elmi Əsərləri, Gəncə, №2, 2019.

5.Optimization of location centers of processing stations and processing enterprises for livestock products, Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2021         №6(108).

6.Maşın hərəkətinin əsas tənlikləri və onların analizi. GDU Beynəlxalq Elmi Konfrans Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə06-07 may 2021 

          7. Mexanizmlərin kinematik tədqiqi üçün analitik üsulun tədbiqi. GDU Beynəlxalq Elmi Konfrans Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Gəncə 2022

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:  Материалы международной заочной научно-практической конференции. Балашиха

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: Yeni Azərbaycan Partiyası