Saidə Abduləli qızı Tağıyeva

Tağıyeva Saidə Abduləli qızı

Vəzifə: baş müəllim

Telefon: 050 401 33 29        ev 258 16 69

E – mail: saida.taqiyeva@bk.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 1969-cu ildə Gəncə şəhərində qulluqcu ailəsində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə 29 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1986-cı ildə 14 sayli orta məktəbi bitirmişdir. 1989-cu ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Mühəndis – Pedaqoji fakultəsinin ÜTF və əmək ixtisasına qəbul olunmuş və 1994-cü ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 1994-cü ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası kafedrasına laborant qəbul edilmiş, 1996-cı ildə həmin kafedrada tədris ustası vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Laborant işlədiyi müddətdə 1994-1995  və 1995-1996-cı tədris illərində saat hesabı olaraq dərs aparmışdır. 2002-ci ildə  həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2006-cı ildə həmin kafedrada  baş müəllim seçilmişdir. 25 dekabr 2015-ci ildə  Az.MİU–da “Qeyri bircins çubuqların dinamiki dayanıqlıq məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, 19 aprel 2017-ci ildə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin ÜTF və texnologiya kafedrasının baş müəllimidir.

Təhsili: ali

Elmi dərəcəsi və adları: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti: 36 il

Təltiflər: 

Tədqiqat sahəsi:  

Elmi əsərləri: 11 fənn proqramı, 1 metodik vəsait və  35 elmi məqalənin müəlifidir.

  1. Materialşünaslıq  Gəncə 2021            (metodik vəsait)
  2. Texniki və bədii konstruksiyaetmə      Gəncə 2019               (proqram)
  3. Konstruksiya materialları texnologiyası  Gəncə 2020. (E.K.Yaqubov, B.S.Hacıyeva,fənn  proqramı)
  4. Qeyri bircins çubuqların məxsusi rəqslərinin tədqiqinin dayanıqlığı sistemində analizi  Gəncə 2023 (konfrans materialı)

Beynalxalq və respublikası simpozium və konfranslarda iştirakı: Universitetdə keçirilən konfranslarda iştirak etmişdir.

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: Yeni Azərbaycan Partiyası