5.XI.2022- ci il tarixdə müəl. Məmmədova Aybəniz Əli qızının  açıq dərsi keçirildi

5.XI.2022- ci il tarixdə müəl. Məmmədova Aybəniz Əli qızının  açıq dərsi keçirildi

7 noyabr 2022-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmmədova Aybəniz Əli qızsının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  II kurs tələbələri ilə “Rəsm” fənnindən “Mikaelancelonun David heykəlindən tökülmüş maskanın rəsmi” (mərhələ: İşıq mənbəyinin təsirinin verilməsi) mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., GDU-rekotrunun səlahiyyətli nümayəndəsi Y.B.Namazıv., Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov və kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən 6 nəfər iştirak  edirdi.

Dərsin təchizatı, tələbələrin  dərsdə  iştirakı və fəaliyyəti normal idi. Müəllim tədris prosesini müasir kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək, slaydlar və əyani vəsaitlərlə apardı. 

Açıq dərs müəllim və tələbə heyəti tərəfindən  “qənaətbəxş” qiymətləndirildi.