PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ

 

20160404_101449

Gəncə Dövlət Universitetinin bir çox fakültələrində olduğu kimi Fizika və texniki fənlər fakültəsinin III kurs Təsviri incəsənət müəllimliyi, Texnologiya müəllimliyi və Fizika müəllimliyi üçün 30 mart 2016-cı il tarixdən etibarən şəhərin bir çox məktəblərində pedaqoji təcrübəyə start verildi. Təsviri incəsənət müəllimliyi 25, 27, 30, 39, 44 saylı məktəblərdə Fizika müəllimliyi 31 və 9 saylı, Texnologiya müəllimliyi 9 və 6 saylı məktəblərdə pedaqoji təcrübədədirlər.

Demək olar ki, bütün tələbələrimiz  açıq dərslərini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişlər.