ELMİ ŞURA – 15 dekabr 2022-ci ildə “Gəncə Dövlət Universitetinin 2022-2026-sı illər üzrə strateji plan layihəsinin müzakirəsi”

15 dekabr 2022- ci il tarixdə GDU-nun Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Elmi şurasının iclası keçirilmişdir. Elmi Şura iclasında 15 elmi şura üzvündən 13 nəfəri iştirak edirdi.

Fakültə dekanı Elmi Şuranın sədi, prof.M.S.Quliyev iclası açaraq Şura üzvlərini gündəlikdə duran yeganı “Gəncə Dövlət Universitetinin 2022-2026-sı illər üzrə strateji plan layihəsinin müzakirəsi məsələsi ilə tanış etdi. O, bildirdi ki, strateji plan 7 strateji hədəfdən, 165 strateji fəaliyyət növündən ibarətdir.

\Daha sonra o Şura üzvlərinə fikirlərini bildirməyi xahiş etdi.

Müzakirələrdə Fizika kafedrasının müdiri, dos.N.İ.Quliyev, ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, dos.E.M.cavadov., dos.R.K.hüseynov., dos.E.X.İsmayılov iştirak etdilər və öz fikirlərini, irad və təkliflərini bildirdilər.