04 noyabr 2023-cü il tarixdə 4  kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Hüseynov Rasim Köçəri  oğlunun “Fizikanın inkişaf tarixi” fənnindən  “Maksvell və onun elektromaqnit nəzəriyyəsi. Faradeyin  elektrik və maqnit hadisələrinə dair  baxışları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

04 noyabr 2023-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Fizika və texniki fənlər fakültəsinin 4  kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Hüseynov Rasim Köçəri  oğlunun “Fizikanın inkişaf tarixi” fənnindən  “Maksvell və onun elektromaqnit nəzəriyyəsi. Faradeyin  elektrik və maqnit hadisələrinə dair  baxışları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə  Fizika fakültəsinin dekan müavinləri dos.E.X.ismayılov., , dos.M.C.Tağıyeva., Fizika kafedrasının müdiri dos.Y.B.Namazov və Fizika kafedrasının müəllimləri iştirak edirdilər.

Dos.R.K.Hüseynov  problemli təlim metodlarından, İKT vasitələrindən istifadə edərək keçdiyi mühazirəni səlis və aydın  nitqi ilə yadda qaldı. Məqsədinə  nail oldu.

  Açıq dərsin sonunda  müzakirə keçirildi və açıq dərs “əla” qiymətləndirildi.