13.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Tağıyeva Saidə Abduləli qızının “Fizika  müəllimliyi” ixtisasının 4(1) kursunda “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

13.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Tağıyeva Saidə Abduləli qızının “Fizika  müəllimliyi” ixtisasının 4(1) kursunda “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən “Məktəb və  tədris emalatxanalarında əmək təhlükəsizliyi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

 Açıq dərsdə fakültənin  dekan müavini dos.E.X.İsmayılov.,   kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., kafedranın əməkdaşlarından  b/m.t.f.d.T.Z.Verdiyeva., b/m.A.H.Əliyeva.,  b/m.E.C.Hüseynov iştirak etdilər.

Dərsdə fənn müəllimi  müxtəlif  fənn laboratoriyalarında, eləcə də tədris emalatxanalarında  dərslərin təşkili  zamanı lazım olan  təhlükəsizlik tədbirləri, məşğələlər zamanı müəllim və şagirdlərin vəzifələri, eləcə də şagirdlərin praktiki məşğələləri buraxılma şərtləri  haqqında  ətraflı  məlumat verdi.

Açıq dərs “yaxşı” qiymətləndirildi.