26 aprel 2024-cü il tarixdə baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

27 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos.R.M.İmanov., dos.V.C.Rüstəmov., p.f.d.b/m. S.K.Rüstəmova., müəl. Ə.Y.Dəmirova., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər.

b/m. Mövsümova İ.M. kommunikativ və konstruktiv əlaqələrdən fəal təlim metodlarından və yeni texniki vasitələrdən istifadə edərək yüksək peşəkarlıq göstərdi. Seminar məşğələsində tələbələrin biliyi qiymətləndirildi.

Dərs müzakirə olundu və “əla” qiymətləndirildi.