17.04.2017- ci il tarixdə b/müəllim Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun  açıq dərsi keçirildi

14  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  ÜTF və texnologiya kafedrasının  b/müəllimi Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun   IV kurs  Texnologiya müəllimliyi ixtisasında  “Avtomobil”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Daxili yanma mühərriklərinin yağlama və soyutma sistemləri” olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, GDU  rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos. E.M.Cavadov., ÜTF və texnologiya kafedrasının  professor – müəllim  heyəti üzvlərindən 15   nəfər  iştirak etmişdir.

B/müəl. E.C.Hüseynov  açıq dərsin gedişində  əyani vasitələrdən, müasir texnologiyalardan geniş istifadə edərək mövzunu tələbələrə  çatdırdı.

Açıq dərsin yekununda tələbələrin və professor – müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə edildi və açıq dərs “əla”  qiymətləndirildi.