19.04.2017- ci il tarixdə müəllim Rəsulova Elnarə   Qoşqar qızının açıq dərsi keçirildi

 

19  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri İncəsənət  kafedrasının müəllimi Rəsulova Elnarə  Qoşqar qızının  I kurs  Təsviri incəsənət  müəllimliyi ixtisasında  “Rəngkarlıq”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Yaz mənzərəsinin etüdü” (Rənglə işə başlanması)  olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev., Təsviri İncəsənət kafedrasının müdiri, dos.M.Məmmədov., GDU  rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi prof. Ə.Quliyev., dos.C.İbrahimov., dos. E.M.Cavadov., Fakültə Elmi metodiki şurasının sədri, dos.E.Mövsümov., Təsviri İncəsənət kafedrasının  professor – müəllim  heyəti üzvlərindən:  dos.A.Hüseynov., b/müəl.Ə.Məhərrəmov.,  b/müəl.E.Həsənova,  müəl.E. Verdiyeva., iştirak etmişdir.

Müəl. Rəsulova E.Q.  açıq dərsin gedişində  əyani vasitələrdən, müasir texnologiyalardan geniş istifadə edərək mövzunu tələbələrə  çatdırdı.

Açıq dərsin yekununda tələbələrin və professor – müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə edildi və açıq dərs “yaxşı”  qiymətləndirildi.