Fizika fənnindən Olimpiada

13 aprel 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika müəllimliyi və Fizika ixtisaslarının I – II – III kurs tələbələri arasında fizika fənnindən  Olimpiada keçirilmişdir.

Olimpiadada 25 tələbə iştirak etmişdir.

Olimpiadanın nəticələri Fakültə Elmi Şurasının 30.03.2017 – ci il tarixdə keçirilmiş iclasında yaradılmış komissiya (sədr: dos.N.Quliyev., üzvlər: dos.E.Cavadov., dos.R.İmanov., b/m-S.Abdullayev., b/m-S.Musayev) tərəfindən qiymətləndirilmişdir.

Olimpiadanın qalibləri:

  1. Nəcməddin Balakişiyev – II kurs, Fizika müəllimliyi ixtisası –

48 balla I yer

  1. Əliyeva Leysanə – III kurs tələbəsi, Fizika müəllimliyi ixtisası–

39 balla II yer

  1. Günel Məmmədova – II kurs tələbəsi, Fizika müəllimliyi ixtisası –

39  balla II yer

  1. Türkanə Hüseynova –II kurs tələbəsi, Fizika müəllimliyi ixtisası –

37 balla    III yer

  1. Mələkxanım Mustafayeva – II kurs tələbəsi, Fizika müəllimliyi ixtisası  – 37 balla III yer

Qaliblərin mükafatlandırılması üçün komissiya tərəfindən fakültə dekanlığına təqdimat verilmişdir.