06.03.2019- cu il tarixdə müəllim Xavəri Xavər Ələmxan qızının   açıq dərsi keçirildi

06 mart  2019 – cu il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Xavəri Xavər Ələmxan qızının II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Fizikanın tədrisi metodikası” fənnindən “Təbiətdə qüvvələrə aid təcrübələrin nümayişi” mövzusunda   açıq laboratoriya  dərsi  keçirilmişdir.

Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi dos.Ə.Quliyev və ÜTF və texnbologiya kafedrasının müdiri dos. E.M.Cavadov, İdman Klubunun sədri X.Umudov və Fizika kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən  dos.V.Rüstəmov, dos.Y.Namazov., dos.M.Tağıyeva., dos.S.P.İsgəndərova., b/m. K.Həsənova.,  b/m. E.Məmmədov.,  müəllimlər R.Abbasov., N.Verdiyeva., A.Həmzəyeva.,  R.Veysova., Ə.Dəmirova  iştirak  edirdilər.

Müəl.Xavəri Xavər əyani vasitələrdən , kompüter   texnikasından istifadə etməklə mövzunun özü izahını verdi. Bu zamanb o, tələbələrlə yüksək səviyyədə kommunikativ əlaqələr qurdu.

Daha sonra “Arximed qüvvəsi”ni  əyani tələbələrə nümayiş etdurdi.

Açıq dərsin yekununda tələbələri və müəllimlərin iştirakı ilə müzakirə  keçirildi  və açıq dərs  27 balla “əla” qiymətləndirildi.

06 mart  2019 – cu il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Xavəri Xavər Ələmxan qızının II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Fizikanın tədrisi metodikası” fənnindən “Təbiətdə qüvvələrə aid təcrübələrin nümayişi” mövzusunda   açıq laboratoriya  dərsi  keçirilmişdir.

Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi dos.Ə.Quliyev və ÜTF və texnbologiya kafedrasının müdiri dos. E.M.Cavadov, İdman Klubunun sədri X.Umudov və Fizika kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən  dos.V.Rüstəmov, dos.Y.Namazov., dos.M.Tağıyeva., dos.S.P.İsgəndərova., b/m. K.Həsənova.,  b/m. E.Məmmədov.,  müəllimlər R.Abbasov., N.Verdiyeva., A.Həmzəyeva.,  R.Veysova., Ə.Dəmirova  iştirak  edirdilər.

Müəl.Xavəri Xavər əyani vasitələrdən , kompüter   texnikasından istifadə etməklə mövzunun özü izahını verdi. Bu zamanb o, tələbələrlə yüksək səviyyədə kommunikativ əlaqələr qurdu.

Daha sonra “Arximed qüvvəsi”ni  əyani tələbələrə nümayiş etdurdi.

Açıq dərsin yekununda tələbələri və müəllimlərin iştirakı ilə müzakirə  keçirildi  və açıq dərs  27 balla “əla” qiymətləndirildi.