Diplom işlərinin müdafiəsi

24 iyun 2021- ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin “ONLİNE” diplom işlərinin müdafiəsi keçirildi.

Müdafiədə komissiya sədri dos.Məmmədov Vilayət İsrafil oğlu, komissiyanın üzvləri: prof.Muğan Quliyev., prof.Mərdan Məmmədov., prof.Şaiq Məmmədov., dos.Akif Hüseynov iştirak edirdilər.