29 noyabr 2021-ci il tarixdə b/m.Verdiyeva Təranə Zahid qızının açıq dərsi keçirildi.

29 noyabr  2021 – cı il tarixdə “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının  baş müəllimi Verdiyeva  Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “İnşaat və topoqrafik çertyojlar” fənnindən “Baş planın eksplikasiyasının tərtibi”  mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən: b/m-M.Sadıxova.,  b/m.A.H.Əliyeva., b/m- K.Məmmədov., b/m-G.Hüseynova., tədris ustası – T.M..Hüseynova iştirak  edirdilər.

b/m.T.Verdiyeva   ilk növbədə tələbələrin dərsə davamiyyətini yoxlayıb, sinif jurnalında qeydiyyat apardı. Əvvəlki mövzu ətrafında  tələbələrlə sorğu keçirdikdən sonra, yeni mövzunu müasir təlim vasitələrindən istifadə etməklə ətraflı izah etdi.

Açıq dərsin sonunda tələbələr və müəllim heyəti tərəfindən  açıq dərs  “Qənaətbəxş”  qiymətləndirildi.