ELMİ – ŞURA- 01.XI.2022

B İ L D İ R İ Ş

1  noyabr  2022 – ci  il tarixdə saat  12 00 –da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin   Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin növbədən kənar Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin müvafiq fənlər üzrə müstəqil iş mövzuları ilə təmin olunmaları və icra vəziyyəti. (Dekan,dekan müavini, tyutorlar)
 2.  Fakültə tələbələri ilə aparılan təlim – tərbiyə işlərinin vəziyyəti. (Dekan, dekan müavini)
 3. Fakültədə olan ixtisas laboratoriyalarının vəziyyəti və texniki heyətin iş strukturu. (kafedra müdirləri)

Cari məsələ:

 1. İxtisaslar üzrə 2020-ci ildə təsdiq edilmiş tədris planlarında fənlərin vacibliyinə və məzmununun mənimsənilməsi ardıcıllığına görə bölünməsi. (dekan müavini, kaf.müd.)
 • Dekan, prof.M.S.Quliyev – sədr                                                                                 
 • Tədris işləri üzrə dekan müavini, Fizika kaf, dos.E. İsmayılov – üzv                                        
 • Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, Fizika kaf, dos. M.Tağıyeva– üzv
 • Fizika kaf. müdiri, dos.N. Quliyev – üzv 
 • Təs.inc.kaf. müdiri, dos.M. Məmmədov – üzv
 • ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. E. Cavadov – üzv
 • ÜTF və tex.kaf. dosenti, Magistratura şöb.müdiri E.Yaqubov– üzv                                         
 • Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos. R.Hüseynov – üzv 
 • Fizika kaf.,B/m.S.Abdullayev – üzv 
 •   Fizika kaf.,B/m.E.Məmmədov – üzv 
 • ÜTF və texnologiya kaf.B/m.A.Əliyeva – üzv                                 
 • Təsviri  inc.  kaf. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 • Təsviri  inc.  kaf. müəl. R.  Tağıyeva– üzv
 • Fizika müəl.III kurs.TEC-in sədri.A.Cəfərova – üzv
 • Təs. inc.müəl.II kurs. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri A.Tağıyeva – üzv 

Fakültə dekanı:                           prof.M.S.Quliyev