23.11.2023-cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasında “Sürtünən maşın hissələrinin uzunömürlüyünün artırılması yolları” mövzusunda elmi seminar keşirildi

                                 

    

 23.11.2023-cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasında “Sürtünən maşın hissələrinin uzunömürlüyünün artırılması yolları” mövzusunda elmi seminar keşirildi           

23.11.2023-cü il  tarixdə  saat 1400-da  “ÜTF və texnologiya” kafedrasında “Sürtünən maşın hissələrinin uzunömürlüyünün artırılması yolları” mövzusunda elmi seminar keçirildi. Məruzəçi kafedranın dosenti M.T.Nağıyev idi. Seminarda kafedranın əməkdaşları və magistrləri iştirak etdi.

Məruzəçiyə dos. E.M.Cavadov, baş müəllim S.A.Tağıyeva, baş müəllim T.Z.Verdiyeva tərəfindən onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı suallar verildi və verilmiş suallar cavablandırıldı.