23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən açıq dərsi oldu.

23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən “Müstəvi fiqurların perspektivdə təsviri.” mövzusunda açıq dərsi oldu..

Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.p.f.d.G.Q.Hüseynova., b/m.E.C.Hüseynov., müəl.İ.A.Seyidova., emal.müd. M.B.Nəsibov., lab.müd.A.M.Quliyeva., tədris ustası T.M.Hüseynova iştirak edirdilər.

Fənn müasir təlim texnologiyalarından istifadə edilərək, interaktiv şəkildə keçirildi. Açıq dərsdən sonra dərsin müzakirəsi keçirildi. Müzakirədə fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev., b/m.A.H.Əliyeva., b/m.E.C.Hüseynov çıxış edərək b/.Vediyeva Təranə Zahid qızının açıq dərsindən razı qaldıqlarını bildirdilər.

Açıq dərs “yaxşı ” qiymətləndirildi.