30 noyabr 2021- ci il tarixdə b/m.Əliyeva Afət Həmid qızının açıq dərsi keçirildi

30 noyabr 2021- ci il  tarixində “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının baş müəllimi Əliyeva Afət Həmid  qızının “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə III kurs tələbələri ilə “Tikiş texnologiyasının praktikumu” fənnindən “Paltarın (donun) hazırlanması texnologiyası ”  mövzusunda laboratoriya açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, dos.Elçin Cavadov, kafedranın professor müəllim heyəti üzvlərindən 5 nəfər iştirak  edirdilər.

Müəllimə dərsə yaxşı hazırlaşmışdı, demək olar ki, dərsin bütün mərhələlərində tələbələr və müəllim fəal idi.

Müəllimin fəaliyyətini nəzərə alaraq tələbələr və müəllim heyəti tərəfindən açıq dərs “qənaətbəxş” qiymətləndirildi.