Category Archives: Xəbərlər

18 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının b.m. /p.f.d. Rüstəmova Samirə Kamandir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Fizika fənn kurikulumu” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

18 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının b.m. /p.f.d. Rüstəmova Samirə Kamandir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Fizika fənn kurikulumu” fənnindən “Əsas və alt standartların funksiyaları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.N.İ.Quliyev., dos. S.İ.Əliyev.,

Daha ətraflı

17 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının I kursunda müəl. Məmmədzadə Afət Cəlal qızının ”Məişət mədəniyyəti” fənnindən laborator açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının I kursunda müəl. Məmmədzadə Afət Cəlal qızının ”Məişət mədəniyyəti” fənnindən “Axıdıcı çənin təmiri” mövzusunda laborator açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən emal.müd. Y.Abdullayeva., lab.müd.A.M.Quliyeva., lab.müd.A.Quliyeva., tədris ustası T.M.Hüseynova iştirak edirdilər. Fənn müasir təlim texnologiyalarından

Daha ətraflı

Pedaqoji təcrübə – 28 saylı orta məktəbin 6(A) sinfində “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının sınaq dərsi keçirildi.

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ 17 aprel 2024- ci il tarixdə  Gəncə  Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər  fakültəsinin “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının Pedaqoji təcrübə çərçivəsində  Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbinin  6(A) sinfində  “Təsviri incəsənət” fənnindən “Əşyalar aləmində” mövzusunda sınaq dərsi keçirildi. Sınaq dərsindən sonra A.H.Verdiyevanın keçdiyi dərs yüksək qiymətləndirildi.

17.04. 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən “Məktəb fizika eksperimentində müəllimin fəaliyyət modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.S.P.İsgəndərova., müəl.

Daha ətraflı

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən açıq dərsi oldu.

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən “Dairəvi proses və ya tsikillər” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev ., Kafedra müdiri müavini, dos.M.Ş.Sadıxova, kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.S.A.Tağıyeva., b/m.E.C.Hüseynov., emal müd. Y.S.Abdullayeva., lab.müd.A.M.Quliyeva., lab.U.L.Xəlilova., tədris

Daha ətraflı

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika kafedrasının dos.Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi II kurs ixtisasında “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının dosenti Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi ixtisasının 2 kurs qrupunda”Optika” fənninin “İşığın polyarizələnməsi. Malyus Brüster qanunu. Frenel düsturu. İkiqat şüalanma” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.İmanov R.M., dos.S.P.İsgəndərova., dos.S.İ.Əliyev.,

Daha ətraflı

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən “Mövzu üzrə rəsm dərsi üçün plakatın hazırlanması sulu boya. (Rənglə işin işlənib tamamlanması)” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından b/m.

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA-05.04.2024

B İ L D İ R İ Ş 3  aprel 2024 – cü   il tarixdə saat   12 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə  : Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralarda dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi,

Daha ətraflı

04.04.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

04.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən “Təbiət materiallarından müstəvi üzərində kompozisiya. Mərhələ: Kompozisiya üçün eskiz axtarışları” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev., dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından

Daha ətraflı

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları”fənninin “Şifahi şərh metodları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.Z.Zeynalov., dos.V.C.Rüstəmov., dos.N.İ.Quliyev., dos.S.P.İsgəndərova., müəl.R.A.Abbasov iştirak

Daha ətraflı