Category Archives: Xəbərlər

17.04. 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən “Məktəb fizika eksperimentində müəllimin fəaliyyət modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.S.P.İsgəndərova., müəl.

Daha ətraflı

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən açıq dərsi oldu.

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən “Dairəvi proses və ya tsikillər” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev ., Kafedra müdiri müavini, dos.M.Ş.Sadıxova, kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.S.A.Tağıyeva., b/m.E.C.Hüseynov., emal müd. Y.S.Abdullayeva., lab.müd.A.M.Quliyeva., lab.U.L.Xəlilova., tədris

Daha ətraflı

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika kafedrasının dos.Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi II kurs ixtisasında “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının dosenti Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi ixtisasının 2 kurs qrupunda”Optika” fənninin “İşığın polyarizələnməsi. Malyus Brüster qanunu. Frenel düsturu. İkiqat şüalanma” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.İmanov R.M., dos.S.P.İsgəndərova., dos.S.İ.Əliyev.,

Daha ətraflı

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Tədris plakatı” fənnindən “Mövzu üzrə rəsm dərsi üçün plakatın hazırlanması sulu boya. (Rənglə işin işlənib tamamlanması)” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından b/m.

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA-05.04.2024

B İ L D İ R İ Ş 3  aprel 2024 – cü   il tarixdə saat   12 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə  : Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralarda dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi,

Daha ətraflı

04.04.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən laborator açıq dərsi keçirildi.

04.04.2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının III kursunda “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” fənnindən “Təbiət materiallarından müstəvi üzərində kompozisiya. Mərhələ: Kompozisiya üçün eskiz axtarışları” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev., dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından

Daha ətraflı

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

01.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Südabə Oqtay qızının Fizika müəllimliyi ixtisasının 3(1) qrupunda”Orta məktəbdə fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları”fənninin “Şifahi şərh metodları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.Z.Zeynalov., dos.V.C.Rüstəmov., dos.N.İ.Quliyev., dos.S.P.İsgəndərova., müəl.R.A.Abbasov iştirak

Daha ətraflı

29 mart 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının  Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Nüvə fizikası” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

29 mart 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının  Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Nüvə fizikası” fənnindən “Atomun nüvə modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, b/m. S.K.Rüstəmova., b/m.E.Məmmədov., müəl. R.A.Abbasov., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər.

Daha ətraflı

27 mart 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda p.f.d..b/m. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” mövzusunda açıq dərsi oldu.

27 mart 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda b/m. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər Fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini dos.E.X.İsmayılov., Kafedra müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.G.R.Əhədova., b/m.B.S.Hacıyeva., b/m.S.A.Tağıyeva., müəl.İ.A.Seyidova., tədris ustası

Daha ətraflı