Author Archives: Tünzalə Hüseynova

9.XII.2022- ci il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi İmanova Sevinc Ramazan qızının açıq dərsi keçirildi.

09 dekabr 2022- ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının baş müəllimi İmanova Sevinc Ramazan qızının Riyaziyyat – informatika fakültəsinin II kurs “Riyaziyyat – müəllimliyi” ixtisasında “Fizika” fənnindən “Difraksiya qəfəsi vasitəsilə işığın dalğa uzunluğunun təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərasdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev, Fakültə dekanının müavini dos.E.X.İsmayılov.,

Daha ətraflı

07.XII.2022- ELMİ ŞURA

B İ L D İ R İ Ş 07  dekabr  2022 – ci   il tarixdə saat   11 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. Fakültədə qış imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr. (dekan) Boloniya təhsil prosesində tələbələrin müvafiq fənlər üzrə kollekviumlarının keçirilməsi vəziyyəti. (Dekan, tyutorlar)

Daha ətraflı

06.XII. 2022-ci il tarixdə IV(2) kurs “Fizika müəllimliyi”ixtisasında b/m.İ.M.Mövsümovanın “Fiziki elektronikanın əsasları” fənnindən  “Optik elektronikanın fiziki əsasları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

06 dekabr 2022-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Fizika və texniki fənlər fakültəsinin IV2 kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının     “Fiziki elektronikanın əsasları” fənnindən  “Optik elektronikanın fiziki əsasları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə   Fakültə dekanının tədris məsələlər üzrə  müavini dos.E.X.İsmayılov., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev.,  dos.S.P.İsgəndərova., müəl.İA.C.Məmmədzadə iştirak edirdilər.

Daha ətraflı

Monitorinq qrupunun dərslərdə iştirakı

30 noyabr 2022-ci il tarixdə  Fizika və texniki fənlər fakültəsində Monitoring qrupunun ilk iclası keçirildi. Monitorinq qrupunun sədri dos.Allahverdi Quliyevin tapşırığı ilə  dərslərdə iştirak etdilər.   Yekun olaraq  monitorinq qrupu və GDU-nun Keyfiyyət – Nəzarət şöbəsinin müdiri İsmayıl İsmayılovun iştirakı ilə birgə dərsləri müzakirə edib nəticələndirdilər və aparılan dərslər qənaətbəxş  hesab olundu.

30.XI.2022-ci il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

30 noyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının 1 illik əmək müqaviləsi ilə işləyən müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda Fizika kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq məqsədilə təşkil edilmiş açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika

Daha ətraflı

28.XI.2022-ci il tarixdə müəl. Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi.

28.XI.2022-ci il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof.M.M.Məmmədov GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov., dos.C.İbrahimov ., kafedranın professor müəllim

Daha ətraflı

25.XI.2022-ci il tarixdə müəl.Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının I kurs biologiya ixtisasında “Fizika” fənnindən “Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının stoks üsulu ilə təyini” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

25 noyabr2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının I kurs biologiya ixtisasında “Fizika” fənnindən “Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının stoks üsulu ilə təyini” mövzusunda laboratoriya məşğələsindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev., dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov iştirak edidilər. N.Ə.Verdiyeva açıq

Daha ətraflı

24.XI.2022-ci il tarixdə b/m. Əliyeva Afət Həmid qızının III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Tikiş texnologiyası” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

24 Noyabr  2022- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının b/m. Əliyeva Afət Həmid qızının III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Tikiş texnologiyası” fənnindən “Koftanın (bluzun) tikilməsi texnologiyası ”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev “ÜTF və texnologiya” kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., GDU-nun açıq dərslərə nəzarət komissiyasının üzvü dos.

Daha ətraflı

24.XI.2022-ci il tarixdə b/m. t.f.d. Verdyeva Təranə Zahid qızının “Qrafika” fənnindən I kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında açıq dərsi keçirildi.

24 Noyabr  2022- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının b/m.t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının I kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Qrafika” fənnindən “Detalın eskizinin qurulması ”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev “ÜTF və texnologiya” kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., GDU-nun açıq dərslərə nəzarət komissiyasının üzvü dos.C.İbrahimov və kafedranın professor

Daha ətraflı

22.XI.2022-ci il tarixdə müəl.Məmmədova Ayşə Elbrus qızının IV kurs “Dizayn” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

22 noyabr  2022-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının  “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Rəngkarlıq” fənnindən “Aksesuarların dizaynı” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzinin nümayəndəsi Şirinova Leyla Mahir qızı və Nağıyeva Ülkər Sahib qızı., GDU- rektorluğunun səlahiyətli

Daha ətraflı