Author Archives: Tünzalə Hüseynova

7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos. R.K.Hüseynov., b/m.E.M.Məmmədov., müəl.R.A.Abbasov iştirak etdilər. müəl. T.Tahirova kommunikativ və konstruktiv əlaqələrdən fəal təlim metodlarından və yeni texniki vasitələrdən istifadə edərək

Daha ətraflı

6.05.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının dosenti Hüseynov Akif Əlirza oğlunun I kurs tələbələrinə “Rəngkarlıq” fənnindən açıq dərsi keçirildi

6 may 2024-cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının dosenti Hüseynov Akif Əlirza oğlunun “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının I kursunda “Rəngkarlıq” fənnindən “Mövzu: Naturadan heyvanların qısa müddətli təsvirləri» Mərhələ: Rənglə formaların verilməsi və işin tamamlanması” mövzusunda laborator açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə kafedra müdiri, prof.M.M.Məmmədov,, kafedra əməkdaşlarından b/m. p.f.d. L.V.Cahangirova., b/m.Ə.P.Məhərrəmov.,

Daha ətraflı

Elmi konfrans – Fizika və texniki fənlər fakültəsində

Gəncə Dövlət Universitetinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş ,,Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mözsunda beynalxalq elmi konfrans keçirilib.    Elmi  konfrans müasir kimya, biologiya, fizika və iqtisad elmlərinin aktual problemlərinə həsr edilib. işini davam etdirib. Beynəlxalq elmi konfrans Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika bölməsində öz işini davam etdirib.

29.04.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəl.Məmmədov Faiq Şaiq oğlunun “Təsviri sənət tarixi” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

29.04.2024-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəlimi Məmmədov Faiq Şaiq oğlunun Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasının I kurs tələbələrinə “Təsviri sənət tarixi” fənnindən “İntibah dövrünün incəsənəti” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini dos. M.C.Tağıyeva., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof. Məmmədov M.M. və professor müəllim heyəti üzvlərindən 4 nəfər iştirak

Daha ətraflı

26 aprel 2024-cü il tarixdə baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

27 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos.R.M.İmanov., dos.V.C.Rüstəmov., p.f.d.b/m. S.K.Rüstəmova., müəl. Ə.Y.Dəmirova., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər. b/m. Mövsümova İ.M. kommunikativ

Daha ətraflı

26 aprel 2024-cü il tarixdə Gəncə şəh.28 saylı tam orta məktəbdə Pedaqoji təcrübədə olan “Fizika müəllimliyi” IV kurs tələbəsi İsgəndərov Əlinin 7(A) sinfində sınaq dərsi oldu

26 aprel 2024-cü il tarixdə Gəncə şəhəri 28 saylı tam orta məktəbdə Pedaqoji internaturada olan “Fizika müəllimliyi” IV kurs tələbəsi İsgəndərov Əlinin 7(A) sinfində Fizika dərsindən “Mexaniki rəqslər” mövzusunda sınaq dərsi oldu Kurikulum tələblərinə əsasən təşkil olunmuş dərs yüksək səviyyədə keçildi. Təcrübəçi motivasiya yaratmış, tədqiqat sualı qoydu, qruplar arası müzakirə və təhlil aparmışdır. Dərsdə GDU-nun

Daha ətraflı

25.04.2024-“Şuşa mövzusu Təsviri sənətdə” MÖVZUSUNDA USTAD DƏRSİ

25 aprel 2024-cü il tarixdə Rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Tənqid və Sənətşünaslıq şöbəsinin müdiri, Əliyev Ziyadxan Alxan oğlunun Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində ustad dərsi keçirildi. .   “Şuşa mövzusu Təsviri sənətdə ” mövzusuna həsr edilən ustad dərsində universitetin Fizika

Daha ətraflı

23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən açıq dərsi oldu.

23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən “Müstəvi fiqurların perspektivdə təsviri.” mövzusunda açıq dərsi oldu.. Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.p.f.d.G.Q.Hüseynova., b/m.E.C.Hüseynov., müəl.İ.A.Seyidova., emal.müd. M.B.Nəsibov., lab.müd.A.M.Quliyeva.,

Daha ətraflı

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ – 28 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN 5(D) SİNFİNDƏ “TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ” İXTİSASININ IV KURS TƏLƏBƏSİ FƏTTAHOVA NURAY ƏLİ QIZININ SINAQ DƏRSİ KEÇİRİLDİ.

19 aprel 2024- ci il tarixdə  Gəncə  Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər  fakültəsinin “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Fəttahova Nuray Əli qıznın Pedaqoji təcrübə çərçivəsində  Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbinin  5(D) sinfində  “Təsviri incəsənət” fənnindən “Parçadan məmulat hazırlamaq üçün iş yeri alətlər və tərtibatlar” mövzusunda sınaq dərsi keçirildi. Sınaq dərsindən sonra A.H.Verdiyevanın

Daha ətraflı

19.04.2024-cü il tarixdə – fakültəmizin bir qrup tələbələri- ağac üzərində oyma emalatxasına Ekskursiya etdilər

19 aprel 2024- cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsi Təsviri incəsənət kafedrasının professoru Şaiq Məmmədovun rəhbərliyi altında “Təsviri incəsənət müəllimliyi ” ixtisasının III kurs tələbələri ilə birgə Heykəltaraş Məhərrəmov Saləddin Şurəddin oğluna məxsus ağac üzərində oyma emalatxanasına təşkil olunmuş ekskursiya etdilər.