07.XII.2023- cü il tarixdə b/müəl. Kazımova Xəyalə Eyvaz qızının açıq dərsi keçirildi

7 dekabr  2023-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Kazımova Xəyalə Eyvaz qızsının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  II kurs tələbələri ilə “Vitraj” fənnindən “Portret kompozisiyası. Rəngli şüşələrlə fonun işlənməsi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov və kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən bIm.Rəsulova Elnarə, v/m. Verdiyeva Esmira, müəl.Məmmədova Ayşə, müəl.Səfərova Anna iştirak  edirdilər.

Dərsin təchizatı, tələbələrin  dərsdə  iştirakı və fəaliyyəti normal idi. Müəllim tədris prosesini müasir kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək, slaydlar və əyani vəsaitlərlə apardı.  Müəllim izahını video görüntülərlə izah edirdi.

Ümumiyyətlə keçirilən açıq dərsi “qənaətbəxş” hesab etmək olar.