8.XII.2023-Lazer şüalarının təsiri ilə layvarı A3B6 yarımkeçirici birləşmələrdə qeyri-xətti optik və qeyri-tarazlıqlı elektron proseslər” mövzusunda növbəti  ustad dərsi

8 dekabr 2023- cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində professor Vaqif Salmanov tərəfindən “Lazer şüalarının təsiri ilə layvarı A3B6 yarımkeçirici birləşmələrdə qeyri-xətti optik və qeyri-tarazlıqlı elektron proseslər” mövzusunda növbəti  ustad dərsi keçiriləcək.